• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  14
  6
  20
  1
  อนุบาล 3
  11
  18
  29
  2
  รวม อนุบาล
  25
  24
  49
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  13
  14
  27
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  17
  23
  40
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  11
  12
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  26
  20
  46
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  18
  21
  39
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  23
  25
  48
  2
  รวมประถม
  108
  115
  223
  9
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  28
  27
  55
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  24
  23
  47
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  21
  20
  41
  2
  รวมมัธยมต้น
  73
  70
  143
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  206
  209
  415
  18

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037242636 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]