• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
 •  

  วิสัยทัศน์

   

  เพิ่มความรู้ ควบคู่ความเป็นไทย ก้าวหน้าทันสมัย ใส่ใจ ICT อนามัยดีทั่วหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา

  การศึกษาดี มีวินัย น้ำใจประเสริฐ เลิศพลานามัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-10 15:27:55 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037242636 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]