• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  16
  บ้านสุขเจริญ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จงสระแก้ว
  10
  บ้านใหม่พัฒนา ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
  18
  บ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จงสระแก้ว
  7
  บ้านไทรทอง ต.พระเพลิง องเขาฉกรรจ์ จงสระแก้ว

 


โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037242636 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]