• ACTIVE LEARNING CENTER
 • กิจกรรมทักษะอาชีพ
 •               ทักษะอาชีพการทำปูนทางเท้าสำเร็จรูปทักษะอาชีพธนาคารเห็ดนางฟ้า

 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน
 • ตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของคณะครู

         

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอรฤทัย พงษ์สนิท
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุกัญญา ปักธงชัย

 • นางพิชชา จำนงค์เนียร

 • นายทองเติม พลาหาญ

 • นางสาวจารุวรรณ กองไทยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,855
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037242636 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]